ผลิตและจัดจำหน่าย บริการซ่อม บริการสอบเทียบ เครื่องมือวัดและทดสอบ เครืองมือสำหรับงานวิทยาศาสตร์ ( สินค้า เช่น Water Bath , Oven , Incubator , Balance , Centifuge เป็นต้น )
Benefits
 • - ประกันสังคม
 • - เบี้ยขยัน
 • - เสื้อฟอร์มบริษัทฯ
 • - เงินชดเชยคืน สิทธิ์วันหยุดที่ไม่ได้หยุด
 • - ห้องรับประทานอาหาร น้ำดื่ม น้ำชา กาแฟ
 • - ชุดเครื่องยาปฐมพยาบาล
 • - การยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลปลายปี
 • - กองทุนเงินออมเพื่ออนาคต (ตามอายุงาน)
 • - เงินช่วยเหลือแต่งงาน
 • - เงินช่วยเหลืองานศพญาติสายตรง
 • - พวงหรีดงานศพญาติสายตรง
 • - คอมมิชชั่น (เฉพาะตำแหน่ง)
 • - ค่าน้ำมัน (เฉพาะตำแหน่ง)
 • - ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่ง)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เมโทรโลยี เทคนิคคอล จำกัด
44 ซอยโชคชัย 4 ซอย 40 ถนนโชคชัย 4
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok 10230
Website: www.mtec.co.th
See Map