เป็นบริษัทร่วมทุนกับญี่ปุ่น ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น อยู่คู่คนไทยมากว่า50 ปี ดำเนินธุรกิจ น้ำมันหล่อลื่น ภายใต้ ชื่อ “IDEMITSU” และ “DAPHNE”บนพื้นที่ 48,000 ตารางเมตร กำลังการผลิตกว่า 70 ล้านลิตรต่อปี และมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องได้รับใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 ,OHSAS 18001:2007 ,ISO/IEC 17025:2005,IATF 16949:2016 ,ISO 50001:2011
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันชีวิตและสุขภาพ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ชุดฟอร์ม
  • - อาหารกลางวัน
  • - รถรับ-ส่ง
  • - เบี้ยขยันรายเดือน 600ถึง1,000บาท/เดือน -ขยันต่อเนื่องทั้งปี +เพิ่ม 2,000 บาท
  • - เงินช่วยเหลือครอบครัว บุตร200บาท/เดือน(สูงสุดไม่เกิน3คน)
  • - ตรวจร่างกายประจำปี
Contacts
บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด/APOLLO (THAILAND) Co., Ltd.
700/623 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
Ban Kao Phan Thong Chon Buri 20160
See Map