เป็นผู้นำด้านการผลิตฝาปิดผนึกผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม และยา
Benefits
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินรางวัลประจำปี
 • เงินรางวัลการมาทำงาน
 • เงินรางวัลการมาทำงานเต็มสมบูรณ์
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินช่วยเหลือค่าอัฐบริขาร
 • เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ
 • เงินช่วยเหลือเมื่อครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • อาหารกลางวัน
 • ห้องพยาบาล
 • รถรับ-ส่ง
 • ฯลฯ
 • There are currently no positions available.
  Contacts
  บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 5 ซ.รังสิต - นครนายก 46
  Prachathipat Thanyaburi Pathum Thani 12130
  See Map