JobThai
บริษัท ฟูลมาร์ค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เป็นหนึ่งในผู้นำแห่งความทันสมัย ดำเนินธุรกิจหลักในด้านการส่งออกเสื้อถักทอไหมพรม ทุกชนิด เจ้าของธุรกิจเป็นชาวต่างชาติ มีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว มั่นคงและมีการขยายงานอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกโดยเฉพาะธุรกิจสิ่งทอ (บริษัทฯอยากได้บุคลากรรุ่นใหม่ไฟแรงผู้ที่มุ่งหวัง, ต้องการความมั่นคงและความก้าวหน้าในสายงานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรา)
Benefits
1. ปรับเงินเดือนประจำปี 2. โบนัสประจำปี 3. พักร้อนประจำปี 4. ประกันสังคม 5. ค่ารักษาพยาบาล 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7. ชุดฟอร์ม 8. มีหอพักพนักงาน 9. มีรถรับ-ส่งพนักงาน 10.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 11.เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจได้แก่ บิดา มารดา ภรรยา สามี บุตร 12.ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย 13.รางวัลพนักงานดีเด่นแห่งปี 14.ฝึกอบรม&พัฒนาบุคลากร
zero position en
Contacts
บริษัท ฟูลมาร์ค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
91 หมู่ 8
Sisa Chorakhe Yai Bang Sao Thong Samut Prakan 10540