JobThai
บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำในธุรกิจสิ่งพิมพ์ของประเทศไทย บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์และสื่อสร้างสรรค์คุณภาพ มุ่งมั่นที่จะนำเสนอความรู้สร้างสรรค์สู่มวลชน ด้วยการจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์คุณภาพจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ตลอดจนร้านหนังสือ ร้านนายอินทร์
Benefits
 • โบนัสประจำปี
 • ปรับเงินประจำปี
 • ประกันสังคม
 • การรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อที่อยู่อาศัย
 • กองทุนสวัสดิการเงินกู้ยืม
 • การประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
 • เงินฌาปนกิจสงเคราะห์
 • เงินช่วยเหลือครอบครัวเมื่อพนักงานถึงแก่กรรม
 • ส่วนลดการในซื้อหนังสือ
 • ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน สำหรับตำแหน่งพนักงานขาย
 • Contacts
  บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานและคลังสินค้า)
  เลขที่ 108 หมู่ที่ 2 ถนนบางกรวย - จงถนอม (ซอยสวนผัก 32)
  Maha Sawat Bang Kruai Nonthaburi 11130