บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ผู้นำในธุรกิจสิ่งพิมพ์ของประเทศไทยเรา บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์และสื่อสร้างสรรค์คุณภาพ มุ่งมั่นที่จะนำเสนอความรู้สร้างสรรค์สู่มวลชน ด้วยการจัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์คุณภาพจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ตลอดจนร้านหนังสือ ร้านนายอินทร์ และร้านเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ H&C
สวัสดิการ
 • โบนัสประจำปี
 • การรักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน
 • การรักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวพนักงาน
 • ค่ารักษาพยาบาลในการคลอดบุตร
 • เงินสงเคราะห์ค่าบำรุงการศึกษาบุตร
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อที่อยู่อาศัย
 • กองทุนสวัสดิการเงินกู้ยืม
 • การประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
 • เงินฌาปนกิจสงเคราะห์
 • เงินช่วยเหลือครอบครัวเมื่อพนักงานถึงแก่กรรม
 • ของที่ระลึกและประกาศเกียรติคุณแห่งการทำงานนาน
 • ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน สำหรับตำแหน่งพนักงานขาย
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ( สำนักงานและคลังสินค้า)
  เลขที่ 108 หมู่ที่ 2 ถนนบางกรวย - จงถนอม ( ซอยสวนผัก 32 )
  Bang Kruai Bang Kruai Nonthaburi 11130
  เว็บไซต์: www.amarin.co.th
  ใช้งานแผนที่