เป็นที่ยอมรับในนานาประเทศด้วยกระบวนการผลิตเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริม และการควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานโลก EU GMP (PIC/S)ซึ่งเป็นรายแรกและรายเดียวของไทย ซึ่งมี Health Sciences Authority Republic of singapore(HAS) เป็นผู้รับรอง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2552 ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตที่เข้มงวดและเคร่งครัดสูงขึ้นจาก GMP ที่ใช้กันอยู่เดิม และยังได้รับรางวัล อย. Quality award ในปี 2009,2011,2012. ต้องการรับสมัครผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าทำงานเพื่อรองรับการขยายงาน
Benefits
 • - ค่ารักษาพยาบาล 2 เท่าของเงินเดือน/ปี
 • - การตรวจสุขภาพประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ชุดยูนิฟอร์มปีละ 3 ชุด
 • - รถรับส่ง
 • - โบนัสประจำปี
 • - ปรับเงินประจำปี
 • - เบี้ยขยันแบบขั้นบันได้ 500-700 บาท/เดือน
 • - ค่าโอที, ค่ากะ
 • - เบิกยาสวัสดิการกลับบ้าน
 • - ซื้อยาของบริษัทฯ ได้ในราคาพนักงาน
 • - ซื้อสินค้าจากบริษัทในเครือได้ในราคาพนักงาน
 • - กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
 • - กิจกรรมกีฬาสี และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • - เงินช่วยเหลือกรณี พนักงานเสียชีวิต
 • - เงินช่วยเหลือกรณี พนักงานคลอดบุตร/ สมรส /บิดา,มารดาเสียชีวิต
 • - วันลาพิเศษเพื่อการสมรส วันลาพิเศษเพื่อการสอบในกรณีศึกษาต่อ
 • - วันลาบวช จ่ายค่าแรงให้เท่ากับวันทำงานปกติ ไม่เกิน 15 วัน/ปี
 • - วันหยุดประจำปี 15 วัน/ปี
 • - จัดกิจกรรม HBD พร้อม Birthday Gift
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไบโอแลป จำกัด
625 หมู่ 4 ซอย 7A นิคมอุตสาหกรรมบางปู
Phraekasa Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10280
See Map