JobThai
เป็นที่ยอมรับในนานาประเทศด้วยกระบวนการผลิตเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริม และการควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานโลก EU GMP (PIC/S)ซึ่งเป็นรายแรกและรายเดียวของไทย ซึ่งมี Health Sciences Authority Republic of singapore(HAS) เป็นผู้รับรอง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2552 ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตที่เข้มงวดและเคร่งครัดสูงขึ้นจาก GMP ที่ใช้กันอยู่เดิม และยังได้รับรางวัล อย. Quality award ในปี 2009,2011,2012. ต้องการรับสมัครผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าทำงานเพื่อรองรับการขยายงาน
Benefits
- ค่ารักษาพยาบาล 2 เท่าของเงินเดือน/ปี - การตรวจสุขภาพประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ชุดยูนิฟอร์มปีละ 3 ชุด - รถรับส่ง - โบนัสประจำปี - ปรับเงินประจำปี - เบี้ยขยันแบบขั้นบันได้ 500-700 บาท/เดือน - ค่าโอที, ค่ากะ - เบิกยาสวัสดิการกลับบ้าน - ซื้อยาของบริษัทฯ ได้ในราคาพนักงาน
- ซื้อสินค้าจากบริษัทในเครือได้ในราคาพนักงาน - กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี - กิจกรรมกีฬาสี และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ - งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ - เงินช่วยเหลือกรณี พนักงานเสียชีวิต - เงินช่วยเหลือกรณี พนักงานคลอดบุตร/ สมรส /บิดา,มารดาเสียชีวิต - วันลาพิเศษเพื่อการสมรส วันลาพิเศษเพื่อการสอบในกรณีศึกษาต่อ - วันลาบวช จ่ายค่าแรงให้เท่ากับวันทำงานปกติ ไม่เกิน 15 วัน/ปี - วันหยุดประจำปี 15 วัน/ปี - จัดกิจกรรม HBD พร้อม Birthday Gift
14 Positions
Contacts
บริษัท ไบโอแลป จำกัด
625 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปูซอย 7A นิคมอุตสาหกรรมบางปู
Phraek Sa Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10280