JobThai
ผู้ดำเนินธุรกิจผลิต จำหน่าย ส่งออก ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป อาทิ อาหารกระป๋อง และอาหารแช่แข็งเพื่อการส่งออก ภายใต้แบรนด์ Aroy-D, Savoy, Foco, Panchy, Little Chef, Uni Eagle มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่พร้อมจะเติบโต และก้าวไปด้วยความมั่นคงกับบริษัทฯ จำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศในตำแหน่งดังนี้
Benefits
- ค่าจ้างเงินเดือนตามโครงสร้าง และประสบการณ์ - โบนัสประจำปี - ปรับค่าจ้างประจำปี - ประกันสุขภาพ (ประกันชีวิต-ประกันอุบัติเหตุ) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เบี้ยขยัน - เครื่องแบบพนักงาน
- รถตู้รับ-ส่ง 10 เส้นทาง (เฉพาะประจำที่สมุทรปราการ) - ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าที่พัก (บางตำแหน่งงาน) - ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง (บางตำแหน่งงาน) - สวัสดิการซื้อสินค้าบริษัทฯ - สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด - เงินช่วยเหลือต่าง ๆ ตามนโยบายบริษัทฯ - เบี้ยเลี้ยงประจำต่างประเทศ ที่พัก อาหาร 3 มื้อ (เฉพาะปฏิบัติประจำต่างประเทศ)
46 Positions
See all positions
Contacts
บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
155/1 ม.1 ถ.เทพารักษ์
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan 10540