เป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่าง ARAI SEISAKUSHO CO., LTD. (ประเทศญี่ปุ่น ) และบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด ( มหาชน ) โดยเปิดกิจการมาเป็นระยะเวลา 22 ปี ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์อะไหล่รถจักรยานยนต์ , รถยนต์ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ
สวัสดิการ
  • - ค่าอาหาร
  • - เบี้ยขยัน
  • - ค่ารักษาพยาบาลประจำปี
  • - ชุดฟอร์ม
  • - ประกันชีวิต
  • - โบนัส
  • - ค่างานร้อน
  • - ค่ากะ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ค่ายานพาหนะ
ติดต่อ
บริษัท ไทยอาราอิ จำกัด
623,623/1-4 ม.11 ถ.สุขาภิบาล 8 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา
Nong Kham Si Racha Chon Buri 20230
เว็บไซต์: www.thaiarai.co.th
ใช้งานแผนที่