บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี เราคือผู้นำธุรกิจด้านเคมีเกษตร ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก ให้เป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรคุณภาพสูง
ปัจจุบันธุรกิจของบริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและมั่นคง ดังนั้นเพื่อรองรับการขยายกิจการ บริษัทจึงมีความประสงค์จะรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มาร่วมงานในตำแหน่ง ดังนี้
Benefits
  • ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
  • ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
  • โบนัส
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • เที่ยวพักผ่อนประจำปี
  • ชุดเครื่องแบบพนักงาน
  • พิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนเป็นประจำทุกปี
Contacts
SOTUS INTERNATIONAL Co., Ltd.
อาคารโซตัส เลขที่ 77 หมู่ 9 เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ
Bang Phut Pak Kret Nonthaburi 11120
Website: www.sotus.co.th