บริษัท เด็คก้า จำกัด
บริษัท เด็คก้า จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2534 ภายใต้ชื่อเดิมคือ บริษัท มอนเทอเรย์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนแทรคติ้ง จำกัด และเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อเดือนมกราคม 2535 โดยตั้งสำนักงานอยู่ที่ 4/10-4/16 ถนนสุขุมวิท 22 คลองเตย กรุงเทพฯ การดำเนินงานในช่วงแรกบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านรับเหมาประกอบติดตั้งเฉพาะงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ของอาคารประเภทต่างๆ เท่านั้น
ต่อมาบริษัทฯ ได้ขยายกิจการเพื่อให้การประกอบธุรกิจในด้านนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและสามารถแข่งขันในตลาดได้มาก โดยได้กลุ่มทีมงานผู้บริหาร และวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะด้านมากกว่า 10 ปี มาร่วมในการดำเนินงาน พร้อมทั้งขยายการประกอบธุรกิจมารับเหมาประกอบติดตั้งในด้านงานระบบไฟฟ้า, สื่อสาร, ระบบสุขภิบาล, ระบบปรับอากาศ และระบบอากาศของอาคารทุกประเภท เช่น อาคารสำนักงาน, อาคารคอนโดมิเนียมที่พักอาศัย, โรงพยาบาล รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น และได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานใหม่มาอยู่ที่ 154/3 ซอยลาดพร้าว 41 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เมื่อเดือนมีนาคม 2537 ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานในปัจจุบัน
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุบัตรทอง AIA
  • การอบรม/สัมมนาทางวิศวกรรม
  • ที่พัก/รถรับ-ส่ง ประจำหน่วยงาน (หน่วยงานปริมณฑล-ต่างจังหวัด)
  • ค่าโทรศัพท์
  • เบี้ยเลี้ยงไซต์
  • งานเลี้ยงประจำปี
  • โบนัส ตามผลประกอบการของบริษัท
ติดต่อ
บริษัท เด็คก้า จำกัด
154/3 ซอยลาดพร้าว 41 ถนนลาดพร้าว
Lat Phrao Lat Phrao Bangkok 10310
ใช้งานแผนที่