ผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลของประเทศไทย ก่อตั้งและมีชื่อเสียงมาเกือบ 50 ปี มั่นคง เติบโต และเพียบพร้อมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี่การผลิตอันทันสมัย ครบถ้วนด้านมาตรฐานอุตสาหกรรม ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ อาทิ ISO 9001, ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก.18001 OHSAS 18001, ISO 14001 ฯลฯ ต้องการรับสมัครบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อร่วมงานในตำแหน่งดังนี้
Benefits
 • บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนพร้อมสวัสดิการที่ดี อาทิเช่น
 • - รถรับ-ส่ง (สายท่าพระ-บริษัทฯ) และ (สายพระสมุทรเจดีย์-บริษัทฯ)
 • - ชุดฟอร์ม 2 ชุดต่อปี
 • - ลาพักผ่อนประจำปี
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - โบนัสประจำปี ปี 2557 จำนวน 5.2 เดือน
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - สหกรณ์ออมทรัพย์
 • - ทุนการศึกษาบุตร (ตั้งแต่ ป.1 - ป.ตรี)
 • - หอพักพนักงาน
 • - ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว (5,000 บาท/ปี)
 • - ค่า กว. 2,000 บาท
 • - ค่าครองชีพ 1,000 บาท (ทุกตำแหน่งงาน)
 • - เบี้ยขยัน 300 บาท (ทุกตำแหน่งงาน)
Contacts
บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด
93 ม.11
Nai Khlong Bang Pla Kot Phra Samut Chedi Samut Prakan 10290
See Map