เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างสหยูเนี่ยน และ Nifco Inc. ผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกอุตสาหกรรม Automobile Parts , Electrical ได้รับมาตรฐานระบบคุณภาพ : ISO14001,ISO45001,ISO/IEC17025,TLS8001 ต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อขยายการรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
สวัสดิการ
 • - โบนัสประจำปี
 • - เงินอุดหนุนพิเศษ
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - สหกรณ์ออมทรัพย์
 • - ค่าอาหาร
 • - ค่าครองชีพ
 • - ค่ากะ
 • - ค่ารถหรือรถรับส่ง
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - หอพักพนักงาน
 • - ชุดฟอร์มพนักงานฯลฯ
 • - งานสังสรรค์
 • - งานเลี้ยงประจำปี
 • - เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ
 • - ส่งเสริมการฝึกอบรม ดูงาน ทั้งใน และนอกประเทศ
 • - ฯลฯ
 • - หยุดเสาร์ - อาทิตย์
ติดต่อ
บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด
99 /11 หมู่ที่ 5 ถ. บางนา - ตราด (กม.38)
Bang Samak Bang Pakong Chachoengsao 24180
เว็บไซต์: www.union-nifco.co.th
ใช้งานแผนที่