จัดอบรมสร้างทีมงานขายสินค้าประกันภัยทุกชนิด ทุกบริษัท/สินค้าทางการเงินของบริษัท เอ.ไอ.เอ.จำกัด และองค์กรทั่วไป
Benefits
  • เงินเดือน
  • คอมมิชชั่น
  • โบนัสพิเศษ
  • สวัสดิการต่างๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เหรียญทอง 12 ยูแอล จำกัด
138 อาคาร JCB ชั้น 10 ถนนนเรศ
Siphraya Bang Rak Bangkok 10150