ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ( Distribution Transformer) และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ( Power Transformer ) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004 , มอก.18001:2542 / OHSAS 18001:2007 และการรับรองมาตฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO 17025
Benefits
 • 1. การประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ/ประกันสุขภาพ
 • 2. อาหารกลางวัน/อาหารเย็นในกรณีทำงานล่วงเวลา
 • 3. รถรับ-ส่งพนักงาน
 • 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 5. ชุดยูนิฟอร์ม
 • 6. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 7. สหกรณ์ออมทรัพย์
 • 8. เบี้ยขยัน
 • 10.วันหยุดพิเศษประจำปี 30 วันต่อปี
 • 11.เงินช่วยเหลือจัดการงานศพ กรณี บิดา มารดา คู่สมรส บุตรที่ถูกต้องตามกฏหมาย
 • 12.ปรับค่าจ้างประจำปี
 • 13.โบนัสประจำปี
 • 14.จัดท่องเที่ยวประจำปี
 • 15.กิจกรรมกีฬาสี/งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • 16.ค่าใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามระดับ(กว.)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
516/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
Phraekasa Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10280
See Map