ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ( Distribution Transformer) และหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ( Power Transformer ) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004 , มอก.18001:2542 / OHSAS 18001:2007 และการรับรองมาตฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO 17025
Benefits
1. การประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ/ประกันสุขภาพ 2. อาหารกลางวัน/อาหารเย็นในกรณีทำงานล่วงเวลา 3. รถรับ-ส่งพนักงาน 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5. ชุดยูนิฟอร์ม 6. ตรวจสุขภาพประจำปี 7. สหกรณ์ออมทรัพย์ 8. เบี้ยขยัน 10.วันหยุดพิเศษประจำปี 30 วันต่อปี 11.เงินช่วยเหลือจัดการงานศพ กรณี บิดา มารดา คู่สมรส บุตรที่ถูกต้องตามกฏหมาย 12.ปรับค่าจ้างประจำปี 13.โบนัสประจำปี 14.จัดท่องเที่ยวประจำปี 15.กิจกรรมกีฬาสี/งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 16.ค่าใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามระดับ(กว.)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
516/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
Phraekasa Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10280
See Map