บริษัท วี ไอ เอ็ม มีเดีย จำกัด
ซื้อ ขาย สื่อโฆษณา ผลิตรายการ/สารคดีทางโทรทัศน์
Benefits
ประกันสังคม โบนัส
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท วี ไอ เอ็ม มีเดีย จำกัด
1199 อาคารปิยวรรณ ชั้น 21 ถ.พหลโยธิน
Khaeng Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400