JobThai
เป็นบริษัทฯ ต่างประเทศที่ก่อตั้งมานานครบปีที่ 52 ประกอบกิจการผลิตสินค้าประเภทหมึกพิมพ์อุตสาหกรรม อาทิ หมึกพิมพ์กราเวียร์, หมึกพิมพ์ออฟเซ็ท, เม็ดสีสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก และผลิตภัณฑ์เคลือบกระป๋อง และถังบรรจุภัณฑ์, กาวและสารยึดติด เพื่อจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ
Benefits
- วันทำงานปกติ จันทร์ - ศุกร์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์) - ค่าครองชีพ (ปรับทุกปี) - ค่าอาหาร - ชุดยูนิฟอร์ม, รองเท้าเซฟตี้ - เบี้ยขยัน , ค่าล่วงเวลา - ค่าตำแหน่ง (ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มขึ้นไป) - ประกันอุบัติเหตุ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่ารักษาพยาบาล - เงินช่วยเหลือพิเศษ (สมรส, คลอดบุตร, พิธีศพ) - รางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี - รางวัลพนักงานอายุงานนานทุกๆ 5 ปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - โบนัสประจำปี - รถตู้รับ - ส่งเส้นบางนา - ตราด จากโฮมโปรกิ่งแก้วมาบริษัท และจากสนง.ใหญ่ (มีนบุรี) (เฉพาะสาขาฉะเชิงเทรา) - มีรถยนต์ให้ใช้ในงาน (เฉพาะตำแหน่งตัวแทนขาย)
Contacts
บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
34/1 ซอยเสรีไทย 58 ถนนเสรีไทย นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
Min Buri Min Buri Bangkok 10510