เป็นบริษัทฯ ต่างประเทศที่ก่อตั้งมานานครบปีที่ 48 ประกอบกิจการผลิตสินค้าประเภทหมึกพิมพ์อุตสาหกรรม, เม็ดสีพลาสติก และผลิตผลิตภัณฑ์เคลือบกระป๋อง และถังบรรจุภัณฑ์ เพื่อจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของธุรกิจ และต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ
Benefits
  • - วันทำงานปกติ จันทร์ - ศุกร์ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์)
  • - ค่าครองชีพ 1,040 บาท/เดือน
  • - ค่าอาหาร 42 บาท/วัน
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
  • - เบี้ยขยัน 450 บาท/เดือน, ค่าล่วงเวลา
  • - ค่าตำแหน่ง (ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มขึ้นไป)
  • - ประกันอุบัติเหตุ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - รถตู้รับ - ส่งเส้นบางนา - ตราด จากโฮมโปรกิ่งแก้วมาบริษัท และจากสนง.ใหญ่ (มีนบุรี) (เฉพาะสาขาฉะเชิงเทรา)
  • - มีรถยนต์ให้ใช้ในงาน (เฉพาะตำแหน่งตัวแทนขาย)
Contacts
บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
34/1 ถนนเสรีไทย นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
Min Buri Min Buri Bangkok 10510
See Map