กลุ่มบริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด ในเครือของบริษัท DKSH ดำเนินธุรกิจทางด้านนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ , เครื่องมือแพทย์ พร้อมทั้งให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ครบวงจร ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO/IEC17025
ปัจุบันบริษัทฯ มีการพัฒนาและขยายงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบการทำงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการขยายงานของบริษัทฯ จึงเปิดรับบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความมั่นใจและตั้งใจ มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ รวมทั้งมีความพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองให้มีความก้าวหน้าสมัครเข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัท SPCRT
Benefits
 • **ทำงาน จันทร์-ศุกร์
 • 1. โบนัสประจำปี
 • 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3-7.5%
 • 3. ประกันชีวิต 12 เท่าของเงินเดือนไม่น้อยกว่า 300,000 บาท
 • 4. ประกันสุขภาพกลุ่ม OPD 1,300 -1,500 ต่อครั้ง/31ครั้งต่อปี IPD ตามเงื่อนไข
 • 5. ค่าทัตกรรม (ทำฟัน ) 5,000 บาท/ปี
 • 6. กระเช้าเยี่ยมไข้
 • 7. เงินช่วยเหลือการจดทะเบียนสมรส (ครั้งแรก)
 • 8. ทุนการศึกษาบุตร
 • 9. บุคคลในครอบครัวพนักงานถึงแก่กรรม
 • 10. โปรแกรมพัฒนาบุคลากร
 • 11. สิทธิการลาพักผ่อนประจำปี 13-18 วัน/ปี ฯลฯ
7 Positions
Contacts
บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด
1759 ซ.วชิรธรรมสาธิต 57 ถ.สุขุมวิท 101/1
Bangchak Phra Khanong Bangkok 10260
Directions
 • เข้าซอยอ่อนนุช 44 มาประมาณ 900 เมตรก็ถึง หรือลง BTS สถานีบางจากและเข้าซอยสุขุมวิท 93 มาสุดซอยย่อยพึ่งมี 50 แยก 40 เลี้ยวขวาก็จะถึงบริษัท SPCRT แล้วค่ะ หรือมาทางซอยวชิรธรรมสาธิต 57 เราอยู่ติดแยก39 ค่ะ
 • E-mail recruit.spc@spc-rt.com
See Map
event langing page