JobThai
เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลังคา แผ่นผนังและฝ้า ไม้สังเคราะห์ รวมทั้งสินค้าประกอบการติดตั้งหลังคาและสินค้าโครงสร้างของบ้าน พร้อมให้บริการถอดแบบ และ ติดตั้งหลังคา ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราเพชร และตราอดามัส (Adamas) บริษัทฯ ตระหนักดีว่าปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพ ศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัทจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเราและเติบโตไปด้วยกัน...
Benefits
- เบี้ยขยัน - ค่ากะ - ค่าเดินทาง - ค่าครองชีพ - ยูนิฟอร์ม - ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์ - โบนัส 2 ครั้ง/ปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3%,5%,10% (ส่วนของบริษัทฯตามอายุงาน) 3%-15% (ส่วนของพนักงาน) - ประกันสุขภาพ - ตรวจสุขภาพประจำปี - ประกันชีวิตอุบัติเหตุหมู่ - ช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต - ของขวัญเยี่ยมไข้ - ของขวัญเยี่ยมคลอดบุตร - เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน - เงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบท - เงินกู้ฉุกเฉิน - อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย - บ้านพักพนักงาน (บางตำแหน่ง) - กิจกรรมสันทนาการ กีฬา / งานเลี้ยงปีใหม่ - วันหยุดพักผ่อนประจำปี (6-12 วัน ตามอายุงานสะสมได้) - วันหยุดตามประเพณี (14 วัน / ปี) - เบี้ยเลี้ยงไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ (ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าซักรีด ค่าน้ำมัน ค่าเดินทาง ตามเงื่อนไข)
Contacts
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
69-70 ม.1 ถ.มิตรภาพ กม.115
Taling Chan Mueang Saraburi Saraburi 18000