บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ออดิท จำกัด
บริษัทประกอบธุรกิจการเป็นศูนย์บริการครบวงจรด้านบัญชีและภาษี ทั้งด้านการจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี แก้ไขปัญหาด้านบัญชีและจัดหาบุคลากรด้านบัญชี ต้องการรับสมัครผู้ที่สนใจที่จะใฝ่หาความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพบัญชีโดยตรง
Benefits
  • ค่าล่วงเวลา,เบี้ยเลี้ยง,โบนัสและประกันสังคม
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ออดิท จำกัด
68 ซอยท่าข้าม 30 ถนนพระรามที่ 2
Samaedam Bang Khun Thian Bangkok 10150
See Map