Turbo-Mech (Thailand) Co., Ltd.
บริษัทฯตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยอง ดำเนินธุรกิจประเภทนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่องกลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
สวัสดิการ
  • - ประกันชีวิต อุบัติเหตุและสุขภาพ แบบ ประกันกลุ่ม
  • - ค่าเสื่อมรถ
  • - ค่าโทรศัพท์และค่าน้ำมันเฉพาะพนักงานขาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Turbo-Mech (Thailand) Co., Ltd.
180/1-2 ชั้น 5 ตึกสมาพันธ์ ถ.สุขุมวิท 21000
เว็บไซต์: www.turbo-mech.co.th
ใช้งานแผนที่