บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ค ( ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ได้ดำเนินกิจการในเมืองไทยมามากกว่า 16 ปี ขึ้นไป ซึ่งมีบริษัทแม่ที่ประเทศ ญี่ปุ่น ได้ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 72 ปี เป็นผู้สนับสนุน โดยมีญี่ปุ่นเป็นผู้ถือหุ้น 100 % ซึ่งบัดนี้ได้ขยายกิจการเพิ่มขึ้นซึ่งมีจดทะเบียนมากว่า 745 ล้านบาท บัดนี้บริษัทต้องการบุคลากรมาช่วยในการดำเนินกิจการอีกเป็นจำนวนมาก
สวัสดิการ
 • - ค่าพาหนะ 40 บาท
 • - ค่าอาหารกลางวันฟรี
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - เบี้ยขยัน 500-800
 • - ประกันชีวิต
 • - ไม่มีรถรับส่ง
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ค่าตำแหน่งฯลฯ
 • - โบนัสประจำปี
 • - ค่า skill ค่าทักษะ
 • - ค่า drirec ค่าประสบการณ์
 • - ปรับเกรดประจำปี
 • - กิจกรรมกีฬาสี
 • - กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ค ( ประเทศไทย) จำกัด
222 หมู่ 3
Ban Bueng Ban Bueng Chon Buri 20170
ใช้งานแผนที่