บริษัท สมาร์ท อินโนเวชั่น จำกัด เป็นบริษัท ที่ดำเนินการติดตั้งระบบ LIS (Laboratory Information System) ให้แก่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล, ศูนย์แล็ปทัวประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมา มีความรประสงค์ที่จะขยายงานบริการเพื่อรองรับกับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในตำแหน่งงาน ดังนี้
Benefits
  • 1. ประกันสังคม
  • 2. ประกันอุบัติเหตุ
  • 3. เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
  • 4. ค่าตอบแทนในรูป Commission และ Incentives
  • 5. เงินรางวัลประจำปี (Bonus)
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท สมาร์ท อินโนเวชั่น จำกัด
19/186 ซอยนวลจันทร์ 56
Nuan Chan Bueng Kum Bangkok 10230
See Map