ผู้แทนจําหน่าย , ติดตั้ง และบริการ ลิฟต์และบันไดเลื่อนยี่ห้อ MITSUBISHI เพียงผู้เดียว ในประเทศไทย และเป็นผู้นําด้าน
เทคโนโลยีระดับแนวหน้ามานานกว่า 42 ปี ขณะนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานผู้มีความกระตือรือร้นในการทํางาน
เพื่อรองรับการขยายงาน และ การบริการลูกค้าที่ ดีเยี่ยม ดํารงไว้ในความเป็นอันดับหนึ่งตลอดไปเราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะรับสมาชิก
เพื่อนร่วมทีมงานใหม่หลายตําแหน่ง
สวัสดิการ
 • บริษัทฯ ยินดีมอบสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน อาทิเช่น
 • - ประกันสุขภาพ ผู้ป่วยใน - ผู้ป่วยนอก (พนักงานและครอบครัว)
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - ประกันชีวิต
 • - กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
 • - สหกรณ์ออมทรัพย์
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - รถรับ - ส่งพนักงาน
 • - ท่องเที่ยวประจำปี
 • - กิจกรรมสันทนาการ เช่น การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยรางวัลของบริษัทฯ
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
 • - เครื่องแบบ และอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • - เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น สมรส เสียชีวิต
 • - ค่าทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น
 • - ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 • - โบนัสและการปรับเงินขึ้นประจำปี
 • - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.(หยุดเสาร์ - อาทิตย์)
 • - อื่น ๆ ตามตำแหน่งงาน
ติดต่อ
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2/3 หมู่ 14 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ ชั้น 10และ12 ถ.บางนา-ตราด กม.6.5
Bang Kaeo Bang Phli Samut Prakan 10540
เว็บไซต์: www.MitsubishiElevator.co.th
ใช้งานแผนที่