บริษัทฯ ผลิตชิ้นงานพลาสติกทุกประเภท
สวัสดิการ
- ค่าเบี้ยขยัน, ค่ากะ - ชุดฟอร์ม - กองทุนประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ติดต่อ
บริษัท อินเตอร์โปรไฟล์ จำกัด
101/93 หมู่ 20 ซอยนวนคร 7 ถ.พหลโยธิน นวนคร
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani 12120
ใช้งานแผนที่