บริษัทฯ ผลิตชิ้นงานพลาสติกทุกประเภท
Benefits
  • - ค่าเบี้ยขยัน, ค่ากะ
  • - ชุดฟอร์ม
  • - กองทุนประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันสุขภาพ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท อินเตอร์โปรไฟล์ จำกัด
101/93 หมู่ 20 ซอยนวนคร 7 ถ.พหลโยธิน นวนคร
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani 12120
See Map