บริษัท แกรนด์ซีโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ดำเนินธุรกิจประเภทรับเหมาก่อสร้าง
สวัสดิการ
  • - มีที่พักฟรี
  • - มีโบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แกรนด์ซีโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
10/18 หมู่ 6
Khok Faet Nong Chok Bangkok 10530
เว็บไซต์: www.grandco.co.th