บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าผ้าทราย กระดาษทราย Insert Carbide และสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมจากประเทศเยอรมัน ซึ่งเปิดดำเนินกิจการนานกว่า 45 ปี
Benefits
ตามตกลง
Contacts
บริษัท เค.เอส.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
56/3 อาคารบิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนทรัพย์
Siphraya Bang Rak Bangkok 10500
See Map