ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส วี คอนสตรั๊คชั่น
รับเหมาก่อสร้างทั้วราชอาณาจักร ประเภทงานอาคาร งานถนนและงานดิน
สวัสดิการ
  • มีที่พักและยานพาหนะให้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส วี คอนสตรั๊คชั่น
9/73 ถ.อุไรรัตน์ 18110