บริษัท เอส.เจ.ซี คอนกรีต จำกัด และ บริษัท ส.เจริญชัยค้าวัสดุก่อสร้างและบริษัทในเครือ เราคือบริษัทฯซึ่งมีประสบการณ์ และความชำนาญในผลิตภัณฑ์คอนกรีต และวัสดุก่อสร้าง สินค้าของกลุ่มบริษัทฯมีบทบาทในการช่วยพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน สร้างความสำเร็จให้แก่ช่าง และเจ้าของโครงการต่างๆ มานานกว่า 40 ปี ด้วยความมั่นคงในคุณภาพสินค้า และการบริการ
Benefits
 • - เบี้ยขยันตามตำแหน่ง
 • - อาหารกลางวันตามตำแหน่ง
 • - โบนัส
 • - ปรับเงินประจำปี
 • - สวัสดิการหอพักพนักงาน
 • - ค่าคอมฯ คอนกรีตตามตำแหน่ง
 • - ท่องเที่ยวประจำปี
 • - สวัสดิการชุดฟอร์ม
 • - งานเลี้ยงประจำปี
 • - ประกันอุบัติเหตุ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ + พวงหรีด
 • - เงินช่วยเหลือค่างานแต่ง
9 Positions
Contacts
บริษัท เอส. เจ. ซี. คอนกรีต จำกัด, บริษัท ส.เจริญชัย ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด
179/11 ม.8
Nong I Run Ban Bueng Chon Buri 20220
Website: www.sjc.co.th
See Map