เราเป็นบริษัทคนไทยที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ชั้นนำของโลก มานานกว่า 25 ปี และกำลังขยายกิจการเพื่อรองรับการเจริญเติบโต เรามีความมุ่งมั่นในการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรของคนไทยที่มีประสิทธิภาพ ด้วยแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ โดยมีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ที่มุ่งให้ลูกค้า ผู้ผลิต พนักงานและผู้ลงทุนได้รับประโยชน์ร่วมกัน
เราทำงานเป็น Teamwork ด้วยความเข้าใจ และมีความชัดเจนในทุกๆเรื่อง ตลอดจนให้พนักงานมีส่วนร่วมกับความก้าวหน้า และความสำเร็จขององค์กรอย่างแท้จริง ด้วยระบบ Profit Sharing และ Career Opportunity นอกจากนั้น เรายังมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความพร้อมสูงสุดในการรับมือกับการแข่งขันในธุรกิจ IT หรือแม้แต่วิกฤติที่ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ และเมื่อไร
Benefits
 • 1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 2.ประกันสังคม
 • 3.กองทุนทดแทน
 • 4.วันหยุดประจำปี
 • 5.จัดเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี อบรม - สัมมนา
 • 6.ซื้อสินค้าบริษัท ฯ มีส่วนลดพิเศษ
 • 7.เงินกู้ยืม
 • 8.สวัสดิการเงินช่วยเหลือ ฌาปนกิจสงเคราะห์พนักงานและครอบครัว ( พ่อ แม่ คู่สมรสและบุตร )
 • 9.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 10.ของขวัญวันเกิด
 • 11.ค่าอาหาร เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ***
 • 12.เครื่องแบบพนักงาน**
 • 13.ประกันชีวิต **
 • 14.ประกันสุขภาพ **
 • 15. ค่า Motivate (เบี้ยขยัน)
 • หมายเหตุ ** ( บางตำแหน่งที่บริษัทกำหนด )
There are currently no positions available.
Contacts
DCOM Group ดีคอมกรุ๊ป
สำนักงานใหญ่ 50 อาคารจันทร์ทิพย์ ซ. งามดูพลี ถ. พระราม 4
Thungmahamek Sathon Bangkok 10120
See Map