JobThai
บริษัท คิง โปรดัค คอนโทรล จำกัด
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ติดตั้งหลังคา และอุปกรณ์อื่นๆในร้านวัสดุก่อสร้าง ซึ่งบริษัทมีความตระหนักถึงปัจจัยที่สามารถนำความสำเร็จมาสู่บริษัท ได้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มี คุณภาพ ศักยภาพ ด้วยเหตุผลนี้ทางบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง และมีความประสงค์ที่จะรับสมัครผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ รักความก้าวหน้า มนุษย์สัมพันธ์ดี เข้าร่วมงานในตำแหน่งดังกล่าว
สวัสดิการ
- ยูนิฟอร์ม - ประกันสังคม - โอที - โบนัสประจำปี - เบี้ยขยันรายปี - เวลาทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ 08.00 น. ถึง 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดตามวันสำคัญต่างๆ
ติดต่อ
บริษัท คิง โปรดัค คอนโทรล จำกัด
เลขที่ 5 ซอยเพชรเกษม 114 แยก 6
Nong Khang Phlu Nong Khaem Bangkok 10160