บริษัทผู้นำทางด้าน การบริหารโครงการ ที่ปรึกษางานก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง และ การควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Management) งานคอนโดมิเนียม อาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน (High Rise & Low Rise) โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์การค้า อาคารสรรพสินค้า และบ้านพักอาศัย เพื่อให้งานก่อสร้างได้บรรลุ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งในเรื่องของต้นทุนการก่อสร้าง ระยะเวลาและคุณภาพ
สวัสดิการ
  • ตามตกลง
ติดต่อ
บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 27 ห้องเลขที่ 2703 ถนนรัชดาภิเษก
Huai Khwang Huai Khwang Bangkok 10310
เว็บไซต์: www.abuild.co.th