บริษัท เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตัวแทนนำเข้าสินค้ากระเบื้องปูพื้น บุผนัง / ยิปซั่ม / กระจกแทมเปอร์ คุณภาพเยี่ยมจากต่างประทศ สินค้าทุกตัวได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 และจำหน่ายทั่วประเทศไทย
Benefits
- ประกันสังคม - ประกันกลุ่ม (ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เบี้ยขยัน - หอพักพนักงาน (สำหรับพนักงานคลังสินค้า) - ค่าข้าวกลางวัน - ชุดฟอร์ม - นำเที่ยว/สังสรรค์ประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - ฝึกอบรม,ศึกษาดูงานต่างประเทศ - โบนัส - ค่าน้ำมัน - ค่าโทรศัพท์ - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าเดินทาง - เบี้ยขยันรายเดือน - เบี้ยขยัน รายไตรมาส
Contacts
บริษัท เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WDC)
1168/19 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 13 ถ.พระราม 4
Thung Maha Mek Sathon Bangkok 10120
Directions
- รถประจำทางสาย ปอ.4,47,149,501,414,113,115 - รถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานี สวนลุม ออกทางออก 1 (ซอยงามดูพลี) เดินมาทางขวาจนถึงสะพานลอย จะมีอาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 13 (12A) แลกบัตรที่ล็อบบี้ด้านล่าง
See Map