บริษัทฯประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายและให้เช่ารถไฟฟ้า และ ยานยนต์เอนกประสงค์ ที่ใช้ในสนามกอล์ฟ ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และสถานที่ตากอากาศ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งต่อไปนี้
Benefits
  • - เบี้ยขยัน
  • - เบี้ยเลี้ยง
  • - ชุดฟอร์ม
  • - อื่นๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ไอ เอ็ม ซี ซี คอร์ป จำกัด (มหาชน)
1140 ถนนบางนา-ตราด
Bang Na Tai Bang Na Bangkok 10260
See Map