กลุ่มบริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ เป็นผู้นำด้านธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์แบบครบวงจร เปิดให้บริการมานานกว่า 47 ปี มีการปรับแผนกลยุทธ์การตลาดให้มีความสอดคล้องกับพัฒนาการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์โดยยึดหลัก “ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงแบบครบวงจร” ทำให้เป็นที่มาของนโยบายการสรรหา คัดเลือกและนำเข้าจากผลิตภัณฑ์จากทั่วทุกมุมโลก เครื่องจักร อะไหล่ อุปกรณ์การพิมพ์ กระดาษคาร์บอน กระดาษพิเศษ และกระดาษพิมพ์ทุกประเภทต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์ มีความมุ่งมั่นในการทำงานสูง ***เปิดรับสมัครพนักงานรุ่นใหม่ไฟแรง มีความคิดสร้างสรรค์ รักความก้าวหน้าและต้องการความท้าทาย เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมสวัสดิการต่างๆ มากมาย
สวัสดิการ
* ทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์ (บางตำแหน่ง) * สวัสดิการ 1. ตรวจสุขภาพประจำปี 2. ชุดฟอร์มบริษัท 3. วันลาพักร้อนประจำปีสูงสุด 14 วัน/ ปี 4. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 15 วัน/ ปี 5. โบนัส, การปรับเงินประจำปี 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ 8. เงินกู้สวัสดิการและเงินกู้ช่วยเหลือพนักงาน 9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 10. เงินช่วยเหลืองานศพ,งานบวช,งานมงคลสมรส, งานพิธี 11. กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน 12. เบิกค่ารักษาพยาบาลฯ 13. มอบเงินรางวันตามอายุงาน 14. ฝึกอบรมพัฒนา ศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ 15. กิจกรรมสันทนาการ,กิจกรรมปีใหม่และงานกีฬาสี 16. ที่จอดรถสำหรับพนักงาน 17. อื่น ๆ อีกมายมาย
ติดต่อ
บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด
1 ถนนเจริญราษฎร์
Thung Wat Don Sathon Bangkok 10120
เว็บไซต์: http://www.cas-group.com
ใช้งานแผนที่