กลุ่มบริษัทในเครือเจริญอักษร กรุ๊พ เป็นผู้นำด้านธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์แบบครบวงจร เปิดให้บริการมานานกว่า 47 ปี มีการปรับแผนกลยุทธ์การตลาดให้มีความสอดคล้องกับพัฒนาการด้านเทคโนโลยีการพิมพ์โดยยึดหลัก “ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงแบบครบวงจร” ทำให้เป็นที่มาของนโยบายการสรรหา คัดเลือกและนำเข้าจากผลิตภัณฑ์จากทั่วทุกมุมโลก เครื่องจักร อะไหล่ อุปกรณ์การพิมพ์ กระดาษคาร์บอน กระดาษพิเศษ และกระดาษพิมพ์ทุกประเภทต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์ มีความมุ่งมั่นในการทำงานสูง
***เปิดรับสมัครพนักงานรุ่นใหม่ไฟแรง มีความคิดสร้างสรรค์ รักความก้าวหน้าและต้องการความท้าทาย เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมสวัสดิการต่างๆ มากมาย
Benefits
 • * ทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์ (บางตำแหน่ง)
 • * สวัสดิการ
 • 1. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 2. ชุดฟอร์มบริษัท
 • 3. วันลาพักร้อนประจำปีสูงสุด 14 วัน/ ปี
 • 4. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 15 วัน/ ปี
 • 5. โบนัส, การปรับเงินประจำปี
 • 6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 7. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • 8. เงินกู้สวัสดิการและเงินกู้ช่วยเหลือพนักงาน
 • 9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 10. เงินช่วยเหลืองานศพ,งานบวช,งานมงคลสมรส, งานพิธี
 • 11. กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน
 • 12. เบิกค่ารักษาพยาบาลฯ
 • 13. มอบเงินรางวันตามอายุงาน
 • 14. ฝึกอบรมพัฒนา ศึกษาดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ
 • 15. กิจกรรมสันทนาการ,กิจกรรมปีใหม่และงานกีฬาสี
 • 16. ที่จอดรถสำหรับพนักงาน
 • 17. อื่น ๆ อีกมายมาย
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด
1 ถนนเจริญราษฎร์
Thung Wat Don Sathon Bangkok 10120
See Map