บริษัท วัฒนชัยรับเบอร์เมท (W.A. Rubbermate Co., Ltd.) ผู้ผลิตและส่งออกถุงมือยาง ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:V2000 มีความประสงค์จะรับบุคคลากรเพื่อรองรับการขยายงานตำแหน่งต่างๆดังนี้
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท วัฒนชัยรับเบอร์เมท จำกัด / W.A. Rubbermate Co., Ltd
4 ซอยรามคำแหง19
Huamak Bang Kapi Bangkok 10240
See Map