บริษัทผลิตชุดชั้นในสตรี จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Benefits
- โบนัส(ตามผลประกอบการประจำปี) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม - ค่ารักษาพยาบาล - เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ - เงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย - เงินปลอบขวัญ - ทุนการศึกษา - เบี้ยเลี้ยงเดินทาง - ซื้อสินค้าราคาส่วนลด - ชุดยูนิฟอร์ม
Contacts
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
12 ถ.อรุณอมรินทร์
Arun Ammarin Bangkok Noi Bangkok 10700