บริษัทผลิตชุดชั้นใน จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Benefits
 • - โบนัส(ตามผลประกอบการประจำปี)
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันสังคม
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ
 • - เงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
 • - เงินปลอบขวัญ
 • - ทุนการศึกษา
 • - เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
 • - ซื้อสินค้าราคาส่วนลด
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
5 Positions
1.
Oct 22, 2019
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (รับเฉพาะเพศหญิง)
pinlocation
Bangkok Noi, Bangkok
salary icon
10,000บาท
2.
Oct 22, 2019
วิทยากรฝึกอบรม
pinlocation
Bangkok Noi, Bangkok
salary icon
ตามตกลง
3.
Oct 22, 2019
เจ้าหน้าที่การตลาด
pinlocation
Bangkok Noi, Bangkok
salary icon
ตามตกลง
4. รับสมัครด่วน
Oct 22, 2019
เจ้าหน้าที่ธุรการต่างประเทศ (ขอคืนอากร19ทวิ)
pinlocation
Bangkok Noi, Bangkok
salary icon
ตามตกลง
5.
Oct 22, 2019
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
pinlocation
Bangkok Noi, Bangkok
salary icon
ตามตกลง
Contacts
12 ถ.อรุณอมรินทร์
Arun Ammarin Bangkok Noi Bangkok 10700
Tel.: 02-422-9400 ต่อ 9853
Fax: 02-424-7993