บริษัทผลิตชุดชั้นใน จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Benefits
 • - โบนัส(ตามผลประกอบการประจำปี)
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันสังคม
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ
 • - เงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
 • - เงินปลอบขวัญ
 • - ทุนการศึกษา
 • - เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
 • - ซื้อสินค้าราคาส่วนลด
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
Contacts
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
12 ถ.อรุณอมรินทร์
Arun Ammarin Bangkok Noi Bangkok 10700