ทำบัญชี ภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ประกันสังคม
รายละเอียดของงาน
งานบัญชี
1. จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย และ สมุดรายวันทั่วไป
2. ตรวจสอบเจ้าหนี้ และ ลูกหนี้คงเหลือ
3. จัดทำเอกสารภาษีเงินได้เพื่อนำส่งสรรพากร
4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และสรุปรายงาน
5. จัดทำและจัดเตรียมเอกสารทางบัญชี
งานการเงิน
1. กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
2. ทำกระแสเงินสดรับ-จ่าย
3. รับ-จ่ายชำระหนี้
4. รับวางบิล
5. อื่น ๆ
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัส ตามผลประกอบการ
  • - สวัสดิการอื่น ๆ
0 Position
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
Contacts
88/139 หมู่ที่ 7 ถนนกาญจนาภิเษก (ใกล้โลตัส สาขาบางใหญ่)
Bang Khu Wiang Bang Kruai Nonthaburi 11130
Fax: 02-459-2082-4 กด 23
Directions
รถเมล์ 127 , 388, ปอ.516, ปอ.517 ปอ.387-7
See Map