ทำบัญชี ภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ ประกันสังคม
รายละเอียดของงาน
งานบัญชี
1. จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย และ สมุดรายวันทั่วไป
2. ตรวจสอบเจ้าหนี้ และ ลูกหนี้คงเหลือ
3. จัดทำเอกสารภาษีเงินได้เพื่อนำส่งสรรพากร
4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และสรุปรายงาน
5. จัดทำและจัดเตรียมเอกสารทางบัญชี
งานการเงิน
1. กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
2. ทำกระแสเงินสดรับ-จ่าย
3. รับ-จ่ายชำระหนี้
4. รับวางบิล
5. อื่น ๆ
Benefits
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัส ตามผลประกอบการ
  • - สวัสดิการอื่น ๆ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พิมพ์พลอย ธุรกิจการบัญชี จำกัด
88/139 หมู่ที่ 7 ถนนกาญจนาภิเษก (ใกล้โลตัส สาขาบางใหญ่)
Bang Khu Wiang Bang Kruai Nonthaburi 11130
Directions
  • รถเมล์ 127 , 388, ปอ.516, ปอ.517 ปอ.387-7
See Map