T-SIGN SOLUTION CO., LTD.
ผู้แทนจำหน่ายสินค้า SONY ในกลุ่ม Professional product
ให้บริการและออกแบบ ระบบภาพ,เสียง,กล้องวีดีโอวงจรปิด, ระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ และ ระบบถ่ายทำโทรทัศน์
ระบบห้องเรียนอัจฉริยะสมบูรณ์แบบ
เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ ( 08.30-17.30 น )
Benefits
  • - รายได้ประจำ
  • - ค่าคอมมิชชั่น
  • - โบนัส(ตามผลประกอบการ)
  • - ค่าน้ำมัน
  • - ค่าโทรศัพท์
  • - เบี้ยเลี้ยง
  • - ล่วงเวลา
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
There are currently no positions available.
Contacts
T-SIGN SOLUTION CO., LTD.
92-92/1 ซ.พัฒนาการ 40 ถ.พัฒนาการ
Pattanakarn Suan Luang Bangkok 10250
Website: www.tsign.co.th
See Map