บริษัท โปรเกรส โตโย แมนูแฟคเจอร์ ไทย จำกัด
ผลิต และประกอบกระจกส่องข้าง-หลังยานพาหนะ ส่งออกประเทศญี่ปุ่น
Benefits
  • - ค่าอาหาร
  • - ปรับค่าจ้าง
  • - โบนัส
  • - ตรวจสุขภาพ,
  • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
  • - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
  • - รถรับ-ส่งพนักงาน
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท โปรเกรส โตโย แมนูแฟคเจอร์ ไทย จำกัด
385 หมู่ 17 ถนนเทพารักษ์ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan 10540