บริษัท โปรเกรส โตโย แมนูแฟคเจอร์ ไทย จำกัด
ผลิต และประกอบกระจกส่องข้าง-หลังยานพาหนะ ส่งออกประเทศญี่ปุ่น
Benefits
- ค่าอาหาร - ปรับค่าจ้าง - โบนัส - ตรวจสุขภาพ, - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ - รถรับ-ส่งพนักงาน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท โปรเกรส โตโย แมนูแฟคเจอร์ ไทย จำกัด
385 หมู่ 17 ถนนเทพารักษ์ นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan 10540