ผู้ผลิต และจำหน่ายนมถั่วเหลืองไวตามิลค์ วีซอย เครื่องดื่มกรีนสปอต ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในตลาดมาเป็นเวลายาวนาน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งงาน ดังนี้
Benefits
  • โบนัส
  • เบี้ยขยัน
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • รถรับ-ส่งพนักงาน
  • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  • ประกันสังคม
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • และอื่น ๆ
10 Positions
Contacts
บริษัท กรีนสปอต จำกัด
288 ถนนศรีนครินทร์
Huamak Bang Kapi Bangkok 10240
See Map