บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเคมีพื้นฐาน (ปูนไลม์) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม เหล็กและเหล็กกล้า, กระดาษและเยื่อกระดาษ, น้ำตาล, เคมี, ถลุงสังกะสี/ทองแดง/ทองคำ, บำบัดของเสีย, บำบัดน้ำเสีย, ก่อสร้าง เป็นต้น
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตแร่หินปูนแคลเซียมสูง สำหรับอุตสาหกรรม แก้วและกระจก, วัสดุทดแทนไม้, เซรามิคส์, อาหารสัตว์, เคมี, อาหาร, โรงไฟฟ้า, ก่อสร้าง เป็นต้น
บริษัทฯ มีออฟฟิศกรุงเทพฯ และมีโรงงานอยู่ที่จังหวัดสระบุรี
สวัสดิการ
 • •โบนัส
 • •ค่าครองชีพ, ค่ากะ
 • •กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • •การประกันชีวิต, อุบัติเหตุ, ทุพพลภาพ
 • •การประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก)
 • •เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต
 • •ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ
 • •ชุดเครื่องแบบพนักงาน
 • •บ้านพักพนักงาน (กรณีปฏิบัติงานที่ จ.สระบุรี)
 • •ตรวจสุขภาพประจำปี
 • •กิจกรรมสันทนาการ / งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • •เงินกู้ฉุกเฉิน
 • •สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 • •ลารับพระราชทานปริญญาบัตร / รับปริญญาบัตร
 • •ลาเพื่อประกอบพิธีสมรส
 • •ลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด (พนักงานชาย)
 • •ลาในกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
 • •ลาพักผ่อนประจำปีสูงสุด 16-18 วันต่อปี
9 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
195/11-12 อาคารเลครัชดาออฟฟิสคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 10-11 ถ.รัชดาภิเษก
Khlong Toei Khlong Toei Bangkok 10110
เว็บไซต์: www.chememan.com
วิธีการเดินทาง
 • การเดินทาง : สามารถเดินทางมาได้ทั้ง BTS และ MRT
 • - ถ้าเป็น BTS ลงสถานีอโศก แล้วลงฝั่งอาคาร Exchange Tower แล้วเดินมาขึ้นมอเตอร์ไซต์รับจ้างปากซอยสุขุมวิท 16 (ข้างตึก Exchange Tower) บอกว่ามาตึกเลครัชดา 2 ค่ามอเตอร์ไซต์ 10 บาท
 • - ถ้าเป็น MRT ลงสถานีสุขุมวิท แล้วข้ามมาฝั่งอาคาร Exchange Tower แล้วเดินมาขึ้นมอเตอร์ไซต์รับจ้างปากซอยสุขุมวิท 16 (ข้างตึก Exchange Tower) บอกว่ามาตึกเลครัชดา 2 ค่ามอเตอร์ไซต์ 10 บาท
ใช้งานแผนที่