ผลิตหนังเทียม ชีท พีวีซี ส่งออก และขายในประเทศ
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  • เบี้ยขยัน ประกันสังคม ยูนิฟอร์ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Cotco Plastics Co.,Ltd.
6,8 ถนนหม่อมเจ้าสง่างาม สุประดิษฐ์
Min Buri Min Buri Bangkok 10510
เว็บไซต์: www.cotcoplastics.co.th
ใช้งานแผนที่