IMMOTAL INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
บริษัทออกแบบและรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบอาคารโรงงานและรับเหมาก่อสร้างและรับปรึกษางานทางด้านก่อสร้างและเป็นที่ปรึกษาสำหรับเจ้าของหรือ (คอนซัล)
Benefits
  • มีโบนัสและค่าทำงานล่วงเวลา พร้อมเบี้ยเลี้ยงเมื่อทำงานนอกสถานที่
There are currently no positions available.
Contacts
IMMOTAL INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
106/14 หมู่ 4 ถนนสวนสยาม ซอยอมรพันธ์โครงการ 2 10230