IMMOTAL INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
บริษัทออกแบบและรับเหมาก่อสร้างรับออกแบบอาคารโรงงานและรับเหมาก่อสร้างและรับปรึกษางานทางด้านก่อสร้างและเป็นที่ปรึกษาสำหรับเจ้าของหรือ (คอนซัล)
สวัสดิการ
  • มีโบนัสและค่าทำงานล่วงเวลา พร้อมเบี้ยเลี้ยงเมื่อทำงานนอกสถานที่
  • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
    ติดต่อ
    IMMOTAL INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
    106/14 หมู่ 4 ถนนสวนสยาม ซอยอมรพันธ์โครงการ 2 10230