ตลอดระยะเวลากว่า 55 ปี บริษัทฯ ได้ทำการพัฒนาและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามแนวนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะธุรกิจทางด้านเครื่องจักร และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ส่วนในด้านการประหยัดพลังงาน มีผลิตภัณฑ์เครื่องจักรที่ใช้พลังงานจากของเสียมาปั่นไฟ และมีการตรวจสอบ การใช้พลังงานของปั๊มน้ำ เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นระบบที่เพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี ทั้งจากพันธมิตรธุรกิจทั่วโลก เครือข่ายธุรกิจทั่วประเทศ ตลอดจนลูกค้าธุรกิจทั่วทุกภาคจนส่งผลให้ยอดขายของบริษัทฯ เติบโตขึ้นจากหลายสิบล้านบาท เป็นหลายพันล้านบาท และมีศูนย์วิศวกรรมและบริการที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008 ตลอดจนทีมวิศวกรรม ที่มีความสามารถ ประสบการณ์เชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
มีความประสงค์จะรับบุคลากรที่มีความสามารถ รักความก้าวหน้า มาร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้
สวัสดิการ
  • ทำงานจันทร์-ศุกร์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินโบนัสและคอมมิชชั่น เงินแต๊ะเอีย เงินบำรุงรักษารถ และ ค่าน้ำมัน (กรณีใช้รถ) เงินประจำตำแหน่ง เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพบิดา-มารดา และคู่สมรส เงินช่วยเหลือคู่สมรสพนักงาน สวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมจากประกันสังคม สวัสดิการประกันชีวิตหมู่ เครื่องแบบ สิทธิลาพักร้อนสะสม งานกีฬาสัมพันธ์ ชมรมต่างๆ งานสังสรรค์ปีใหม่
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
MIN SEN MACHINERY CO.,LTD.
สำนักงานใหญ่ 777 ถ.มหาไชย
Wang Buraphaphirom Phra Nakhon Bangkok 10200
เว็บไซต์: www.minsen.co.th
ใช้งานแผนที่