บริษัท แอคเคานท์ติ้ง แอนด์ ซีสเต็มท์ อะนาลิซิส จำกัด
ธุรกิจเกี่ยวกับการวางระบบบัญชีและระบบคอมพิวเตอร์ (Accounting & IT) รวมทั้งการจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, รับทำบัญชี, ตรวจสอบบัญชี นายหน้าประกันวินาศภัย
Benefits
1. ประกันสังคม 2. คอมมิชชั่น/เงินพิเศษ 3. โบนัส 1 เดือน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แอคเคานท์ติ้ง แอนด์ ซีสเต็มท์ อะนาลิซิส จำกัด
90/3 ซ.ลาดพร้าว101(วัดบึงทองหลาง) ถ.โพธิ์แก้ว 10240