บริษัท เม้งไต๋ จำกัด
บริษัทกำลังขยายงานด้านการเกษตรเกี่ยวกับยางพาราและแป้งมันสำปะหลังส่งออก
Benefits
  • ประกันสังคม และ สวัสดิอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท เม้งไต๋ จำกัด
169/80-81 ถ.รัชดาภิเษก 10400
See Map