บริษัท เม้งไต๋ จำกัด
บริษัทกำลังขยายงานด้านการเกษตรเกี่ยวกับยางพาราและแป้งมันสำปะหลังส่งออก
Benefits
  • ประกันสังคม และ สวัสดิอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
  • There are currently no positions available.
    Contacts
    บริษัท เม้งไต๋ จำกัด
    169/80-81 ถ.รัชดาภิเษก 10400
    See Map