ออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สักและสแตนเลสเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ Kenkoon EX Co., Ltd. with more than 30 year experiences, kenkoon is a leading furniture design company and also manufacturer of high quality furniture with a combination of solid wood and stainless steel. Our main customers are Big chain Hotels and Resorts, Developers, Property buildings, Retailers including International Furniture Distributors. During the past 30 years dealing with many Interior, Architectural and Landscape firms, kenkoon has received warm welcome and trusts from many clients, domestically and globally. Unique products of kenkoon attracted many high-profile brands from USA, UK, Australia, Japan, Italy, etc to be part of their special collections. With timeless looks and durability, kenkoon’s furniture has been honorably trusted to be part of many projects such as world-class hotel, resort and spa.
Benefits
1. ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ 2. ตรวจสุขภาพประจำปี 3. Bonus (ตามผลประกอบการ) 4. Uniform 5. ฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน 6. เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร 7. ช่วยเหลือการอุปสมบท 8. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ 9. จัดเลี้ยงประจำปี, Outing 10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Contacts
บริษัท เคนคูนเอกซ์ จำกัด
28/2 หมู่ 2 ถนนมิตรไมตรี
Khu Fang Nuea Nong Chok Bangkok 10530
See Map