เริ่มกิจการเมื่อปี พ.ศ. 2548 ในเครือ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ผู้ผลิต ชิ้นส่วนโลหะทุบ Hot Forging , งาน Machining ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และ งานชุบแข็ง ( Heat Treatment ) เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิต ต้องการรับบุคลากรเพิ่ม ดังต่อไปนี้
Benefits
  • 1. มีรถรับส่งตามที่บริษัทกำหนด
  • 2. ชุดพนักงาน
  • 3. ค่าเบี้ยขยัน
  • 4. ตรวจร่างกายประจำปี
  • 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/สหกรณ์ออมทรัพย์
  • 6. ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
  • 7. เงินช่วยเหลือณาปณกิจ
  • 8. ปรับค่าจ้างประจำปี
  • 9. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
  • 10. โบนัสตามผลประกอบการ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด
123 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง เขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
Lamplathio Lat Krabang Bangkok 10520