บริษัท ไอเอสอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด หรือเรียกโดยย่อว่า ISRC เป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภายใต้นิติบุคคลขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม สภาวิศวกร
บริษัท ไอเอสอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการในสาขาต่างๆ เพื่อเชื่อมต่อความเชียวชาญจากงานวิจัยในสาขาต่างๆ ทั้งด้านงานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม งานด้านบริหารและจัดการสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ตลอดจนงานฝึกอบรมเพื่อส่งผ่านความรู้จากผู้เชี่ยวชาญสู่ผู้ประกอบการในกลุ่มลูกค้าทั้งส่วนงานภาคราชการและงานเอกชนที่สนใจ ในโอกาสที่บริษัทฯ. ต้องการขยายงานจึงมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคลากรผู้มีความสามารถและพร้อมที่จะร่วมอุดมการณ์ไปกับเรามาร่วมเป็นทีมงานเดียวกัน
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ชุดฟอร์ม
  • เบี้ยเลี้ยง,เบี้ยขยัน
  • โบนัส
  • ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไอเอสอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 60 ซอยรามอินทรา 83
Khan Na Yao Khan Na Yao Bangkok 10230
เว็บไซต์: www.isrcthailand.com
วิธีการเดินทาง
  • รถเมล์สาย 26, 60, 96, 71, 156, 178, 115, 554
ใช้งานแผนที่